Kachlová, akumulační kamna – kachlová krbová kamna – sporáky

Akumulační sálavé systémy – kachlová kamna, kachlové krby

Akumulační sálavé systémy výžadují v porovnání s konvekčními krby daleko větší náročnost na dimenzování, projektování, na přípravu, na použité materiály i kam­nářskou – řemeslnou montáž. Vyšší jsou i pořizo­vací náklady. Pořízením akumulačních sálavých kamen získáte příjemné zdravé vytápění s velmi úsporným a nenáročným porovozem.

           

Za nejúspornější způsob vytápění z naši nabídky lze bezesporu pova­žovat vytápění sá­lavými akumulačními kamny. Tento systém využívá schopností topeniště vyprodukovat vysokou tepotu spalin, kterou neodvedeme do komína, ale využijeme ji k předání tepelné energie do tahového systému. Výpočtem dimenzovaná teplosměnná plocha a opláštění kamen zabezpečí předání vzniklé tepelné energie elektromagnetickým vlněním – zářením - předmětům a bytostem do vytápěných prostor. Topeniště můžeme postavit klasicky – po kamnářsku. Stejně tak i tahový systém. Nebo můžeme zvolit vhodné průmyslově vyráběné topeniště (kamnovou vložku)s průmyslově vyráběným tahovým systémem. Topeniště mají schopnost pomalého hospodárného spalování. Přikládání můžeme dimenzovat podle požadovaného výkonu např. po 8 – 10 hodinových intervalech. To­peniště jsou schopny vytvořit a udržet dlouhodobý žárový proces.

   

Sálavá kamna mohou mít podle způsobu provedení akumulační schopnost i 20 a více hodin. Opláštění je nutno konstruovat z materiálů, které dokáží přijmout a předávat teplo. Velmi vhodné jsou keramické kachle a speciální lité šamoty.
Pro umístění sálavých akumulačních kamen je zapotřebí počítat s větším prostorem. Pokud tomu dovolí vhodné rozmístění místností, je možné vytápět více místností najednou. Výhodou je to, že kamnářským výpočtem můžeme dimenzovat potřebný výkon pro každou konkrétní vytápěnou místnost.

Obdobným, jednoduším způsobem mohou fungovat i sálavé krby, nazývané např. jako KRBO-KAMNA. Pro stavbu se používají speciálně konstruované krbové vložky schopné snášet vysoké tepelné zatížení. Většinou se nevyužívají kla­sické tahové systémy (jelikož KV nedosahují tak vysokých výstupních teplot spalin), ale např. akumulační prstence, ktré jsou zdrobnělinou tahového systému.
Konstrukce obestavby se provádí ze stejných materiálů jako u sálavých akumulačních ka­men.


Malá kachlová kamna (Typový projekt) MKK


Typový projekt MKK 001

Charakteristika:

 • sloupová kachlová kamna volně stojící
 • topeniště KV075 s jednoduchým nebo dvojitým prosklením
 • integrovaný akumulační výměník
 • možnost instalace teplovzdušných rozvodů
 • projekt možno individuálně upravit
 • možnost sálavého vytápění přilehlých místností
 • CPV – centrální přívod vzduchu z exteriéru
 • možnost automatické regulace
 • možno realizovat jako přizděná kamna

  Technické parametry viz. ceník MKK


Typový projekt MKK 002

akumulační sálavá stavba z tvarovek SATH a designové keramiky
Charakteristika:

 • topeniště KV075 s jednoduchým nebo dvojitým prosklením
 • integrovaný akumulační výměník
 • možnost instalace žaluziových mřížek pro funkci rychlého vytápění
 • možnost instalace teplovzdušných rozvodů
 • projekt možno individuálně upravit
 • možnost sálavého vytápění přilehlých místností
 • CPV – centrální přívod vzduchu z exteriéru
 • možnost automatické regulace
 • možno realizovat i jako volně stojící topidlo

  Technické parametry viz. ceník MKK


Typový projekt MKK 003

akumulační sálavá stavba z tvarovek SATH a designové keramiky
Charakteristika:

 • topeniště KV075 s jednoduchým nebo dvojitým prosklením
 • integrovaný akumulační výměník
 • možnost instalace žaluziových mřížek pro funkci rychlého vytápění
 • možnost instalace teplovzdušných rozvodů
 • projekt možno individuálně upravit
 • možnost sálavého vytápění přilehlých místností
 • CPV – centrální přívod vzduchu z exteriéru
 • možnost automatické regulace
 • možno realizovat i jako volně stojící topidlo

  Technické parametry viz. ceník MKK


Typový projekt MKK 004

akumulační sálavá stavba z tvarovek SATH a designové keramiky
Charakteristika:

 • topeniště KV075 s jednoduchým nebo dvojitým prosklením
 • externí akumulační výměník
 • možnost instalace žaluziových mřížek pro funkci rychlého vytápění
 • možnost instalace teplovzdušných rozvodů
 • projekt možno individuálně upravit
 • možnost sálavého vytápění přilehlých místností
 • CPV – centrální přívod vzduchu z exteriéru
 • možnost automatické regulace
 • možno realizovat i jako volně stojící topidlo

  Technické parametry viz. ceník MKK


Typový projekt MKK 005

omítaná akumulační sálavá stavba z tvarovek SATH a standardního kachloví
Charakteristika:

 • topeniště KV075 s jednoduchým nebo dvojitým prosklením
 • externí akumulační výměník
 • možnost instalace žaluziových mřížek pro funkci rychlého vytápění
 • možnost instalace teplovzdušných rozvodů
 • projekt možno individuálně upravit
 • možnost sálavého vytápění přilehlých místností
 • CPV – centrální přívod vzduchu z exteriéru
 • možnost automatické regulace
 • možno realizovat i jako volně stojící topidlo

  Technické parametry viz. ceník MKK


Typový projekt MKK 006

Charakteristika:

Kamna MKK 006 jsou osazena topeništěm KV 075/01 s integrovaným akumulačním výměníkem AKU 001. Jedná se o volně stojící kamna s možností horního nebo zadního odkouření. Barevné provedení např. těla kamen a soklu s víkem lze barevně kombinovat.

 • možnost sálavého vytápění přilehlých místností
 • CPV – centrální přívod vzduchu z exteriéru
 • možnost automatické regulace
 • možno realizovat i jako volně stojící topidlo

  Technické parametry viz. ceník MKK


Fotogalerie Kachloví Hein

TOPlist   
© Honza Kafka, grafika Jéňa Vondrouš.Přístup do administrace.