Základy o topení

Rozhodujícím parametrem dřeva – jako paliva – je výhřevnost, která udává množství energie obsažené v 1 kg dřeva. Výhřevnost je dána stupněm vysušení. Čím sušší dřevo, tím je větší výhřevnost. Různé typy dřeva mají zhruba stejnou výhřevnost. 1m3 tvrdého dřeva váží přibližně 800kg, 1m3 měkkého dřeva 500kg. 500kg měkkého dřeva má podobnou výhřevnost jako 500kg tvrdého dřeva. V každém kilogramu dřeva jsou uschovány zhruba 4 kW tepelné energie.

Každé topidlo (kamna, krbová kamna, krbová vložka, nebo kotel) má uváděnu svojí účinnost. Tato účinnost je vyjádřením schopnosti využití získané energie z 1 kg dřeva. Otevřený krb, který má účinnost cca 20 % dokáže z každého 1kg dřeva dát výkon 0,8 kW. Krbová kamna, která mají účinnost 80% dokáží z každého 1 kg dřeva dát výkon 3,2 kW. Jednoduše řečeno, čím účinnější topeniště, tím menší spotřeba dřeva na požadovaný výkon. Chceme-li Váš domeček, který má tepelnou ztrátu 10kW vytápět, otevřeným krbem s 20% účinností, můžeme za hodinu spálit i 12,5 kg dřeva. Pokud ten samý prostor budeme vytápět kamny nebo krbem s 80% účinností, můžeme za hodinu spálit 3,1 kg dřeva.

Topné systémy

Konvekční systém

Vzrůstající teplotou dochází k zvětšování objemu vzduchu. Tím se zmenšuje jeho objemová hmotnost. Lehčí ohřátý vzduch je proto vytlačován těžkým studeným vzduchem vzhůru. V praxi to zjednodušeně vypadá takto: Do místnosti postavíme např. krbovou vložku. Obestavěním zajistíme, aby prostorem mezi pláštěm krbové vložky a pláštěm obestavby mohl proudit vzduch. Studený vzduch vstupující do obestavby od podlahy vytlačuje ohřátý vzduch do vrchních výdechových mřížek. Tímto systémem ohříváme vzduch.

Výhody konvekce:

  • rychlost, možnost vytápět vzdálenějších místností (pomocí horkovzdušných rozvodů a ventilátorů.

Nevýhody konvekce:

  • konvekční systém ohřívá vzduch, který se dá velmi rychle  a snadno ochladit.
  • konvekční systém vysušuje vzduch  
  • velký rozdíl teplot u země (18–19°C) u stropu místnosi (29–33°C).

Systém je založen na proudění vzduchu, čimž je násobena prašnost. Není vhodný pro alergiky. Vlivem proudění vzduchu se do obestavby dostává spousta nečistot, které se na plášti topidla při  teplotách cca 350 –400°C přepalují. Pokud se na plášti topeniště přepalují organické nebo anorganické prvky, nemůžeme pobyt v takto vytápěné místnosti řadit mezi ozdravné nebo léčebné pobyty – spíše naopak.

Některé jmenované nedostatky konvekce lze tlumit. Obestavby lze osazovat revizními a čistícími dvířky (provádět pravidelné čištění). Vzduch lze vést obestavbou tak, aby se nečistoty neměly šanci přepalovat na plášti topeniště a poškozovat zdraví použivatelů. Způsob, jak toto správně vyřešit, je na odbornosti firmy, která montáž takové stavby navrhne a provede. Dále samozřejmě na pečlivosti toho, kdo takové topidlo používá.

Sálavý systém:

Sálání je vlastně záření. Uskutečňuje se pomocí elektromagnetického vlnění, které se šíří prostorem. Toto vlnění je pohlceno předmětem, o který se zastaví a přemění se opět v tepelnou energii. Vlivem sálání není prvotně ohříván vzduch v místnosti, ale povrch předmětů  o které se zastaví.

U kamen nebo u sálavého krbu je to asi takto: Topeniště kamen, kamnové nebo krbové vložky  jsou obestavěny z materiálů, které dokáží přijmout a následně vyzařovat teplo.

Vzduch do  sálavé stavby kamen nebo krbu záměrně nepřivádíme ani ho neodvádíme. Vzduch stavbou neproudí. Vzduch se uvnitř stavby ohřeje na vysokou teplotu – předá energii obestavbě a ta následně vyzařuje sálavé teplo do místnosti. Sáláním se ohřívají předměty a bytosti soustředěné v místnosti.

U sálavého vytápění si můžeme tepelnou energii uložit do akumulačního pláště obestavby a dle  konstrukce obes­tavby můžeme intenzitu vyzařování rozložit na delší časové období.

Velmi dobrou schopnost pro předávání tepelné energie mají keramické kachle, lité šamoty nebo přírodní kámen. Tyto materiály mají i schopnost akumulace –schopnost udržení a pozvolného uvolňování této energie do prostoru.

Doba akumulace – pozvolného uvoňování tepelné energie u kamen a krbů může být od 4 do 24 hodin – i více. Je několik typů konstrukcí. U kaž­dého typu konstrukce bude i jiná povrchová teplota. (Od 40°C do 120°C.)

Vše je závislé na výpočtech, použitých materiálech, na znalostech a schopnostech kamnáře, který danou stavbu provádí.

TOPlist   
© Honza Kafka, grafika Jéňa Vondrouš.Přístup do administrace.